Majitel a provozovatel (dále prodávající): Bc. Dagmar Ludvíčková
tel: 601 327 934
email: dagmar@dagmarludvickova.cz
IČO: 75756501
Registrován: Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna
zodpovědná osoba: Bc. Dagmar Ludvíčková

1. Všeobecné ustanovení

Spotřebitel, klient (dále kupující), který objednává služby u provozovatele písemně emailem na dagmar@dagmarludvickova.cz nebo telefonicky na čísle 601 327 934 akceptuje níže uvedené všeobecné obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné a kupující i prodávající se jimi řídí.

2. Daňový doklad

Daňový doklad vystavený prodávajícím obsahuje zákonem stanovené penzum náležitostí. Vystavený daňový doklad je současně záručním listem.

3. Kupní smlouva

Objednávka učiněná kupujícím e-mailem dagmar@dagmarludvickova.cz či telefonicky na čísle 601 327 934, je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřená dodáním objednané služby (poskytnutí individuálního kurzu, poradenství, odborné konzultace a doprovodu k porodu).
Spotřebitel může od návrhu smlouvy odstoupit (smlouvu stornovat) a to do 24 h před předem domluvenou schůzkou. V případě pozdějšího stornování objednávky bude kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny z cca 2 hodinové schůzky (schůzky průměrně trvají 2 hodiny). Prodávající si vyhrazuje právo na možné individuální řešení storno objednávek.

Objednáním služeb (emailem či telefonicky) kupující současně vyjadřuje souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami, platnými v den podání objednávky.

4. Objednání služeb

Kupující si může služby individuálního poradenství objednat buď písemně a to emailem na dagmar@dagmarludvickova.cz nebo telefonicky na čísle 601 327 934. V případě písemného objednání je nutné vyčkat na písemné potvrzení termínu návštěvy.

5. Úhrada za individuální kurz, individuální poradenství, odborné poradenství a doprovod k porodu

Úhrada za individuální kurz, individuální poradenství, odborné poradenství bude probíhat po poskytnutí těchto služeb a to hotově na základě vystavení daňového dokladu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet na základě zaslané faktury. Služby se účtují za každou započatou hodinu. Minuty se nerozpočítávají.

Za balíček doprovodu k porodu se ceny účtují následovně. 50 % ceny zaplatí klient na účet duly při první přípravné schůzce k porodu a 50 % ceny doplatí první den pohotovosti (první den 38 týdne těhotenství) v případě plánovaného císařského řezu týden před nástupem do porodnice k porodu císařským řezem.

Bankovní spojení: Equa bank
Číslo účtu: 1024318528/6100

6. Zpracování osobních údajů

Objednáním individuálních služeb vyjadřuje kupující souhlas s všeobecnými podmínkami a uděluje souhlas s použitím a zpracováním osobních údajů pro účely administrativy. Tento souhlas může kupující kdykoli zrušit zasláním písemného sdělení na email dagmar@dagmarludvickova.cz. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje jeho klientů nebudou poskytovány dalším osobám či subjektům, ani s nimi nebude jinak obchodně nakládáno.

7. Zrušení objednávky individuálních služeb, storno podmínky a reklamace

V případě, že si objednané služby individuálního poradenství, kurzu či odborné poradenství bude chtít zrušit, může tak učinit bezplatně a to do 48 hodin před domluvenou schůzkou. V opačném případě bude kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 50 % předpokládaného času, který by u něj poradkyně strávila. Průměrný čas poradenství je 2 hodiny. Pokud si kupující objednává plný servis služeb, duly (k přirozenému porodu i k porodu císařským řezem), tedy včetně předporodní přípravy a uskuteční se již přípravné setkání, tak je možné služby stornovat, ale pouze po úhradě 50 % dohodnuté částky za tyto služby, aby se pokryly náklady na přípravná setkání. V případě, že bude muset služby či termín služeb zrušit poradkyně a klient již zaplatil zálohu nebo uhradil cenu služeb, dle ceníku budou mu tyto v plné výši vráceny zpět na jeho účet.

Nebude-li kupující s individuálními službami, které si objednal spokojen, tuto skutečnost oznámí do 10 dnů od konání akce písemně s vysvětlením a uvedením důvodů nespokojenosti na email dagmar@dagmarludvickova.cz. Veškeré reklamace a stížnosti jsou posuzovány prodávajícím individuálně a následně řešeny s daným lektorem. Prodávající podá kupujícímu vyrozumění do 30 dnů od podání stížnosti.

Vrácení platby za individuální poradenství

V případě, že kupujícímu vznikne nárok na vrácení peněz za zaplacené služby (z důvodů popsaných výše), je povinen poslat požadavek do 30 dnů od nastalé situace na email dagmar@dagmarludvickova.cz s uvedeným číslem účtu, na který bude prodávajícím poukázána finanční částka. Pokud se tak nestane a kupující o peníze nepožádá, platba propadá ve prospěch prodávajícího.

Prohlášení provozovatele

Nejsem zdravotník a mé služby nejsou zdravotnického charakteru. Mají charakter podpůrný a informativní.