Ochrana osobních údajů

 

 

Osobní údaje zpracovává:

Bc. Dagmar Ludvíčková

tel: 601 327 934

email: dagmar@dagmarludvickova.cz

IČO: 75756501

Registrován: Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna

1.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek (přihlášení na kurz, seminář či akci projektu Pluspromaminky a projevení zájmu o individuální poradenství či služby doprovodu duly k porodu) jsou zpracovány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.


2.

Vaše osobní údaje zpracovávám z těchto důvodů:

Poskytování služeb, plnění smlouvy: přihlášením se o individuální poradenství, či služby duly, zpracovávám tyto vaše údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, email a termín vašeho porodu v ojedinělých případech i číslo vašeho účtu pro provedení vratky platby za neuskutečněné služby. Údaje, které zadáváte v emailu či telefonu, jsou nezbytné pro vaši identifikaci, abych mohla poskytnout objednané služby a používám je pro případnou komunikaci s vámi. Po skončení tohoto oprávněného zájmu nejsou vaše údaje nadále uchovávány a zpracovávány. Nevytvářím databáze.

Vedení daňové evidence: v případě zaplacení služby individuálního poradenství nebo služby duly se stáváte mými zákazníky. Zákon mi ukládá vystavit daňový doklad a zpracovávat daňovou evidenci. Tyto doklady neuchovávám v elektronické podobě a daňové doklady budu uchovávat po dobu nezbytně nutnou podle zákona.

3.

Přihlášením na danou akci vyjadřujete souhlas s všeobecnými podmínkami a udělujete souhlas s použitím a zpracováním osobních údajů pro účely administrativy s poskytnutím vámi vybrané služby. Tento souhlas můžete kdykoli zrušit zasláním písemného sdělení na email dagmar@dagmarludvickova.cz. Dagmar Ludvíčková se zavazuje, že osobní údaje jejích klientů nebudou poskytovány dalším osobám či subjektům, ani s nimi nebude jinak obchodně nakládáno. Dále prohlašuji, že nevytvářím databáze klientů, neuchovávám osobní údaje a dále s nimi nijak nepracuji. Slouží pouze jednorázově pro poskytnutí služeb individuálního poradenství či služeb duly.

4.

Z GDPR vám vyplývá řada práv. Např.: právno na informace - jaké údaje jsou zpracovávány a jak je s nimi nakládáno (viz. tento dokument), právno na přístup k informacím - můžete si kdykoli vyžádat jaké osobní údaje zpracovávám a proč. Vše doložím do 30 dnů. Vzhledem k tomu, že neuchovávám vaše osobní údaje pro účely zasílání informačních emailů a po skončení tohoto oprávněného zájmu z vaší strany budou údaje odstraněny.

V případě, že budete mít pocit, že s vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ovšem velmi ráda, když nejprve budete kontaktovat a informovat mě na email dagmar@dagmarludvickova.cz, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení okamžitě napravit.